معرفی شرکت

زیبا سازان معتقد به این فلسفه ی بنیادین است که تنها ضامن تداوم حضور موفق در بازار رقابتی ,جلب رضایت کارفرمایان و تعهد به مسئولیت های اجتماعی از طریق ارایه خدمات با کیفیت برتر و رعایت قوانین و مقررات و اصول ایمنی حفظ محیط زیست پای بندی به برنامه زمان بندی و بهره برداری بهتر از منابع به دست آمده است.

زیبا سازان تایماز ازسابقه ی بالا در به کارگیری شیوه های کارآمد  مدیریت یکپارچه تخصص های گوناگون رنگ و بهره گیری از آخرین دست آوردهای دنیا برخوردار است.

این شرکت توانایی انجام پروژه های بزرگ با انواع رنگ های خارجی( ساندورا-ساندیکو- جوتن – کاپارولو) برای نما و داخل ساختمان از انواع رنگ های ایرانی و خارجی با کیفیت استفاده میشود.

زیبا سازان تایماز در همه ی فعالیت های خود منافع نسل های حال و آینده را مد نظر قرار داده است و ماندگاری این شرکت را نتیجه تعهد و کار با کیفیت میداند .

  • احترام به انسانها ؛ ارزش ها و حقوق آنها
  • رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به تعهدات
  • تاکید بر کیفیت ایمنی و حفظ محیط زیست 
  • خلاقیت و ابتکار و نو آوری
  • بهسازی و توسعه ی فنی و مدیریت
  • طراحی منحصر به فرد و قدرت بالا در اجرا 
  • استفاده از نیروی مجرب

از جمله اهداف مهم و اساسی این شرکت میباشد.